شما اینجا هستید: اینفلوئنسر و سوشیال مارکتینگ نیترو / مقایسه chelokabab_raftari با loushato_restaurant

@chelokabab_raftari

چلوكباب رفتاری®

چلوكباب رفتاری®
رستوران فست فود لوشاتو

@loushato_restaurant

رستوران فست فود لوشاتو

@chelokabab_raftari @loushato_restaurant
نرخ مشارکت مخاطبان (Engagement Rate) 1.36% 1.85%
میانگین لایک ها 414 160
میانگین کامنت ها 8 15

نمودار فالور ها

نمودار میانگین نرخ مشارکت مخاطبان

برترین پست ها

برترین پست ها در 20 پست اخیر

با شخصیت های دیگه مقایسه کن!